Denmark

Hvidovre, Denmark

NTG Air & Ocean AS
Hammerholmen 47 - 49
DK - 2650 Hvidovre
Denmark

Tel: (45) 3955 0500
Fax: (45) 3955 1995
Website: www.ntgairocean.com

Air Export: airexp.dk@ntgairocean.com
Air Import: airimp.dk@ntgairocean.com
Ocean Export: oceanexp.dk@ntgairocean.com
Ocean Import: oceanimp.dk@ntgairocean.com
Sales: sales.dk@ntgairocean.com

Mr Bo Barlund Mikkelsen - BRANCH MANAGER
Tel: (45) 3955 0505
bbm@ntgairocean.com
Mr Bob Karlsen - OCEAN FREIGHT MANAGER
Tel: (45) 7634 0916
bka@ntgairocean.com
Mr Thomas Scherling Hermann - OCEAN FREIGHT - EXPORT MANAGER
Tel: (45) 3955 0545
tsh@ntgairocean.com
Mr Ado Hasicic - OCEAN FREIGHT - IMPORT MANAGER
Tel: (45) 2790 3388
ado@ntgairocean.com
Mr Mathias Brogger - AIR FREIGHT - EXPORT MANAGER
Tel: (45) 3955 0502
mbr@ntgairocean.com
Mr Martin Oldendow-Larsen - AIR FREIGHT - IMPORT MANAGER
Tel: (45) 3955 0509
mol@ntgairocean.com